Geschikt op een zand/cement, dichte grind, anhydriet dekvloer